วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมบ้านนักเรียน

   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นายกรัณย์ ศรัทธาทิพย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ยากจน และด้อยโอกาส โดยในการไปเยี่ยมครั้งนี้ ได้มอบเงินให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ด้วย   ภาพกิจกรรม ที่นี้



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น